ДАНОЧЕН КОНСАЛТИНГ

simple website builder

Комплексноста на даночната регулатива претставува тема на која сопствениците , менаџерите или другите одговорни лица во компанијата често наидуваат на потешкотии во нејзино разбирање. Од нас ќе добитете стручни совети и прецизно објаснување на сложените даночни закони заедно со насоки за нивно имплементирање во вашето работење.
 Професионален и стручен совет е од голема важност, особено во долгорочното планирање на Вашиот бизнис.
 Ние во БЕТ КОНСАЛТИНГ ќе Ви помогнеме во даночното планирање , идентификување и управување со даночниот ризик, ќе ви обезбедиме точна даночна евиденција и на тој начин ќе ја сведете на минимум законски потребната даночна изложеност, истовремено зголемувајќи го профитот.


Адреса

Божидар Аџија бр.3-20
Кисела Вода
1000 Скопје                

Контакти

Email:  kontakt@bet.com.mk                 Phone: +389 75 475 900