ЕДУКАЦИЈА

free website maker


Обуките, кои можат да бидат индивидуални или групни, се наменети за:
- индивидуални лица кои сакаат да се стекнат со општи или детални знаења
- компании кои сакаат да ја прошират стручноста на своите вработени
од областа на сметководство, финансиска администрација, канцелариско и архивско работење.

Адреса

Божидар Аџија бр.3-20
Кисела Вода
1000 Скопје                

Контакти

Email:  kontakt@bet.com.mk                 Phone: +389 75 475 900