СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Mobirise

Независно дали сте сопственик на микро, мала или средна по големина компанија, самостоен вршител на дејност, непрофитна организација или физичко лице кое остварува приходи како freelancer , наемнини и др.приходи. тимот на БЕТ КОНСАЛТИНГ Ви стои на располагање. Нудиме сметководствени услуги кои се дизајнирани според вашите потреби.

Имајте ги Вашите финансиски трансакции секогаш под контрола


Навремена информација за деловните активности како купувањата, продажбите, побарувањата и обврските одземаат многу време, енергија и трпение. Како сопственик или манаџер, сигурно се соочувате со многубројни секојдневни обврски. Затоа не се мачете со големиот број документи, дозволете ни ние да се справиме со секојдневните финансиски трансакции и обемната документација. Нашите сметководствени услуги се дизајнирани да го направат вашето работење полесно, а Вие да се фокусирате на активностите на Вашиот бизнис и она што го правите најдобро. Дозволете ни да го ставиме нашето севкупно знаење и вештини за Ваш успех.
Листата на дејности за кои ги нудиме нашите професионални услуги е репрезентативна. Покрај дејностите во областа на трговијата на големи и мало, наши клиенти се компании од областа на ИТ услугите, градежништво, реосигурување, непрофитни организации, здравствени услуги, продукција на видеозаписи и други услужни дејност

Адреса

Божидар Аџија бр.3-20
Кисела Вода
1000 Скопје                

Контакти

Email:  kontakt@bet.com.mk                 Phone: +389 75 475 900