ОСНОВАЊЕ НА ФИРМА

build your own site for free

Пред да го започнете Вашиот бизнис, преку совети, ќе Ви помогнеме да ја одберете најпогодната форма за регистрирање на фирма, а потоа ќе извршиме регистрација на компанијата во Централниот регистар.
Започнување со бизнис никогаш поедноставно и побрзо. 
Нашите регистрациони агенти ќе Ви помогнат да го започнете Вашиот бизнис преку отварање на нова фирма и банкарска сметка во банка по Ваш избор. 
Во случај на странски инвестиции, ќе ја регистраме странска инвестиција во Централниот регистар.
Бидејќи задоволството на клиентите ни е на прво место Ви нудиме услуги кои ќе Ве водат во понатамошниот развој на Вашиот бизнис. 
Услуги кои следат по регистрацијата на фирмата, како регистрација за целите на ДДВ, администрирање на бизнисот, обука на вработените, сметководствени услуги, пресметка на плати и други услуги на Ваше барање во сите фази од развојот на работењето. 

Адреса

Божидар Аџија бр.3-20
Кисела Вода
1000 Скопје                

Контакти

Email:  kontakt@bet.com.mk                 Phone: +389 75 475 900